meditacija-gong_1

“PELDE” GONGU SKAŅĀS
Mūsu Visums sastāv no vibrācijām un mēs esam tā daļa! Gan skaņa, gan gaisma ir vibrācija, ar kuru palīdzību Visums sarunājās. Mums tikai ir jāiemācās šo brīnumaini skaisto “mūziku” saklausīt, jāiemācās saklausīt un apzināties savu patieso vibrāciju, dvēseles balsi un melodiju!
Cilvēki jau no vissenākiem laikiem saviem garīgajiem ceļojumiem vai dziedināšanai ir izmantojuši mūzikas, ritma un skaņas brīnumu. Dažādi sakrālie mūzikas instrumenti ir kalpojuši kā uzticami palīgi un partneri šiem gara ceļiniekiem. Gongi ir vieni no šiem partneriem.
Peldēšanās gongu skaņās Jūs iepazīstinās tuvāk ar rezonanses mūzikas instrumentu sniegto dziedināšanas un transformācijas pieredzi. Tā būs iespēja kļūt elastīgākiem un brīvākiem, gan fiziski, gan psiholoģiski, gan mentāli. Gongu skaņas masāža, iespējams, pat palīdzēs saklausīt atbildes uz Jums būtiskiem jautājumiem.
Skaņas meditācijas procesā tiks izmantoti uz īpašām frekvencēm noskaņoti gongi (saules gongs, visu četru stihiju gongi), tibetas skanošie trauki, stihiju košī, sansula kā arī daudzi citi instrumenti.
Gongiem skanēt šajā “Gongu skaņu peldē” palīdzēšu es, Jānis Pūķis!
“Mana mīlestība pret gongiem aizsākās vairāk kā pirms pieciem gadiem. Tā mani iepazīstināja šajā laikā ar daudziem gongu meistariem un viņu bezgalīgo mīlestību pret skaņu. Un es būšu patiesi priecīgs, ja arī Jūsu sirdīs iedegsies šī mīlestības liesmiņa pret skaņas burvību un bezgalīgo viedumu.”