“Dzīve tevi negaidīs. Tā ir jādzīvo nekavējoties.”

/Ošo/