Padari lietas tik vienkāršas, cik tas ir iespējams, bet ne vienkāršākas.

/A. Einšteins/