“Saprāts cilvēkam dots, lai viņš saprastu: nedrīkst dzīvot tikai ar saprātu.”

/Remarks/